Trist nyhed for ildsjælene i Ringsted/Benløse mv.

Medierne har ikke viet megen interesse for at 20 af byrådets 21 medlemmer i mandags nedstemte et forslag fra Ringstedlisten  om at ildsjælene i Ringsted/Benløse skulle have samme muligheder for kommunal støtte som ildsjælene i landsbyerne.

Det er en uforståelig beslutning som kun kan glæde landsbymafiaen, der synes rigt repræsenteret i byrådet. Ringstedlisten pointerede  ved fremlæggelsen, at det ikke var et forslag om at udhule landsbyernes muligheder, men kun at 2/3 af befolkningen skal have samme mulighed som den 3. del der bor på landet.

Samtidig nedstemte de samme 20, at den eksisterende ordning skulle have et juridisk check. Forholdet er nemlig det, at administrationen har erkendt at ordningen ikke er efter bogen. Samtidig kan man i stille spørgsmål ved overholdelse af habilitetsreglerne  og retssikkerheden for 3. personer i forbindelse med projekter. Ringstedlisten fik at vide at man kan klage over ordningen til det kommunale tilsyn samt, at man ikke kan forvente, at administrationen vil vurdere en ordning som der er politisk flertal for ulovlig.

Det sidste er bemærkelsesværdigt. Ringstedlisten er som oppositionsliste helt afhængig af at administrationen rådgiver efter   lovgivningen – legalitetsprincippet. Hvis administrationen ikke råber vagt i gevær overfor forslag fra flertallet som er ulovligt – ja så er Ringsted helt på linje med en hvilken som helst bananrepublik. Og det er vi da ikke !!!!!!!!!

Giv lige muligheder for alle ildsjæle.

Ringstedlisten er modstander af at særinteresser skal fremmes. Derfor har vi til byrådsmødet den 4. februar 2019 fremsat forslag om at alle ildsjæle skal have lige muligheder for at kunne få kommunale tilskud til deres aktiviteter – og ikke som nu – hvor man skal bo udenfor Ringsted /Benløse by for at få tilskud.

Det dobbelte vælgerbedrag

Konservative gik til valg på 2 mærkesager nemlig – Stop for prestigeprojekter (Torvet) og skatten ned på landsgennemsnit. Det gav pote med en tredobling af mandattallet i byrådet.

I forbindelse med budgetforliget begik konservative det første vælgerbedrag, nemlig at stemme for en merbevilling til torveprojektet. Det resulterede i en reduktion af byrådsgruppen.

Ved sidste byrådsmøde begik den konservative gruppe – lidt i stilhed – det næste vælgerbedrag.  Ringstedlisten foreslog nemlig, at det af byrådets økonomiske politik skulle fremgå, at man skulle skaffe et økonomisk råderum så personskatten over en 5 årig periode kommer ned under landsgennemsnit. Man skulle tro at de konservative ville støtte et sådan forslag, da det er deres egen mærkesag! Men Nej – partiet stemte imod. Kim Larsen lavede sangen med de kendte ord: ”Hvad skal vi nu – lille du ! ” Et spørgsmål som konservative vælgere unægtelig må stille sig selv efter det dobbelte vælgerbedrag.

Hvis man ønsker personskat på landsniveau er der fremover kun Ringstedlisten.

OBS Vi er i øvrigt også imod prestigeprojekter.

Se hvordan vælgerbedraget gik til :

Pressemeddelelse: Ny liste i Ringsted byråd.

I september gik byrådsmedlem Lars Tegl Rasmussen ud af den konservative gruppe i Ringsted byråd i protest over at gruppen, stik imod valgløfterne, havde indgået et budgetforlig, der gav en merbevilling til Torveprojektet.

Efter at have været løsgænger i byrådet meddeler Lars Tegl nu, at han har dannet Ringstedlisten, som han fremover repræsenterer i byrådet. ” Listen er dannet fordi jeg, sammen med andre, finder, at der er behov for nytænkning i byrådet. De gamle partier kører i de vante baner med landets 6. største skattetryk, samtidig med at det ene prestigeprojekt afløser det andet. Der er blandt de gamle partier ikke reel vilje til nytænkning.” Udtaler Lars Tegl Rasmussen.

Listen har som overordnet sigtelinie valgt det gamle Mærsk motto –  rettidig omhu. Dette er udmøntet i 10 bud for listens politik. Sigtelinier der alle skal sikre, at man bliver mere stolt af at bo i Ringsted. Organisatorisk er listen også udtryk for nytænkning, idet der ikke står en egentlig forening bag – Vælgerforeninger er alligevel døde- men et netværk som udgør en selvorganiseret enhed. Man kan se mere om listen på www. Ringstedlisten.dk

Yderligere oplysninger: Lars Tegl Rasmussen 2096 1183